เกี่ยวกับเรา

โปรเนอร่า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่เลือกสรรแล้วว่ามีประสิทธิผลเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้บริโภค
คำว่า PRO-NOU-RA มาจากการย่อ 3 คำ ที่มีความหมายดังนี้
“Pro” – Professional หรือ ความเป็นมืออาชีพ
“Nou” – Nourishment หรือ การบำรุงสุขภาพและความงาม
“Ra”- Aura หรือ การมีรัศมีเปร่งประกาย ความสวยงามที่จะได้รับ
โปรเนอร่า มุ่งให้เกิด สวย สมบูรณ์ แบบมืออาชีพแก่ลูกค้าทุกคน
สัญลักษณ์โลโก้ของ Pronoura เป็นรูปนกฟินิกซ์ (phoenix) ในวงแหวน infinity ซึ่งเป็นตัวแทนของ
“ความอมตะ หรือความยั่งยืน” “สง่างาม” และ “พรีเมี่ยม” ที่เราหวังจะมอบให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

Our vision

เป้าหมายของโปรเนอร่า คือ การได้เป็นผู้นำในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภค

Our mission

โปรเนอร่า มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและความงามที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความงามทั้งภายในและภายนอกอย่างยั่งยืน หรือแบบ Holistic นั่นคือ ต้องมีสุขภาพ กาย (body)+ใจ (Mind)+จิตวิญญาณ(Soul)

Our values

Professionalism – ความเป็นมืออาชีพ

Quality – การมีคุณภาพ นำส่งสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพอย่างแท้จริง

Reliability – ความไว้วางใจได้ เชื่อถือได้

Creativity –  ความคิดสร้างสรรค์

Reasonable- ความสมเหตุสมผล

Sustainability – ความยั่งยืนอย่างแท้จริง